Hàng tồn kho có vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho phù hợp sẽ quyết định độ chính xác của báo cáo tài chính. Trong bài viết sau, hãy cùng tìm hiểu các phương pháp hạch toán hàng tồn kho Hữu Toàn Logistic mới nhất và cách áp dụng chúng vào thực tế.

Hàng tồn kho gồm những gì?

Hàng tồn kho là tài sản được lưu kho để bán trong kỳ kinh doanh thông thường; hàng trong quá trình sản xuất, kinh doanh dở dang; các nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ dùng trong sản xuất kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ.

Hàng tồn kho bao gồm:

  • Hàng mua đang trên đường, hàng hóa gửi gia công để chế biến, hàng gửi bán
  • Thành phẩm
  • Sản phẩm dở dang, bao gồm sản phẩm chưa hoàn thành và sản phẩm hoàn thành chưa nhập kho thành phẩm. Nếu thời gian sản xuất và luân chuyển của sản phẩm dở dang vượt quá chu kỳ kinh doanh thông thường sẽ không được tính là hàng tồn kho trong bảng cân đối kế toán mà được xem là tài sản dài hạn
  • Nguyên vật liệu, dụng cụ, công cụ tồn kho, gửi đi gia công chế biến hoặc đang đi trên đường
  • Chi phí dở dang

Hàng tồn kho gồm những gì?

Các phương pháp hạch toán hàng tồn kho

Có 2 phương pháp hạch toán hàng tồn kho là kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ.

Phương pháp kê khai thường xuyên là cách tiếp cận theo dõi và ghi chép thường xuyên, liên tục, có hệ thống về tình hình nhập, xuất và tồn kho của vật tư, hàng hóa trong sổ kế toán. Khi sử dụng phương pháp này, các tài khoản kế toán hàng tồn kho được sử dụng để phản ánh số lượng hiện tại và biến động tăng, giảm của vật tư và hàng hóa. Giá trị của hàng tồn kho trên sổ kế toán được xác định tại bất kỳ thời điểm nào trong kỳ kế toán.

Phương pháp kiểm kê định kỳ là cách tiếp cận hạch toán hàng tồn kho dựa trên kết quả kiểm kê thực tế để phản ánh giá trị tồn kho cuối kỳ của vật tư, hàng hóa trong sổ sách kế toán tổng hợp. Từ đó tính giá trị của hàng hóa và vật tư đã xuất trong kỳ.

Các phương pháp hạch toán hàng tồn kho

Theo quy định, doanh nghiệp hoặc đơn vị kế toán chỉ nên áp dụng một trong hai phương pháp hạch toán hàng tồn kho này. Quá trình lựa chọn phương pháp này phụ thuộc vào đặc điểm, tính chất, số lượng và chủng loại của vật tư và hàng hoá, cũng như yêu cầu quản lý, để đảm bảo sự áp dụng linh hoạt và nhất quán trong niên độ kế toán.

Xem thêm:

Phân biệt các phương pháp hạch toán hàng tồn kho

Dưới đây là bảng so sánh cụ thể về hai phương pháp hạch toán hàng tồn kho mà bạn có thể tham khảo:

Kê khai thường xuyênKiểm kê định kỳ
Nội dung– Theo dõi hàng tồn kho liên tục, thường xuyên và có hệ thống

– Phản ánh tình hình xuất, nhập và tồn kho hàng hóa

– Đảm bảo cập nhật liên tục và đầy đủ thông tin hàng tồn kho

– Không theo dõi hàng tồn kho thường xuyên và liên tục

– Chỉ phản ánh hàng tồn kho đầu và cuối kỳ, không phản ánh hoạt động nhập xuất trong kỳ

– Giá trị hàng xuất trong kỳ chỉ được tính khi đến cuối kỳ

Công thứcGiá tồn kho cuối kỳ = Giá hàng tồn kho đầu kỳ + Giá hàng nhập kho trong kỳ – Giá hàng xuất kho trong kỳGiá hàng xuất kho trong kỳ = Giá hàng tồn kho đầu kỳ + Giá hàng nhập kho trong kỳ – Giá hàng tồn kho cuối kỳ
Chứng từ sử dụng– Phiếu nhập và xuất kho là các tài liệu quan trọng khi hạch toán hàng tồn kho

– Biên bản kiểm kê vật tư, hàng hóa ghi nhận kết quả của kiểm kê thực tế, bao gồm số lượng, đơn giá và giá hàng tồn kho ở thời điểm kiểm kê

– Phiếu nhập kho ghi nhận việc nhập hàng hóa, vật tư vào kho, bao gồm thông tin đơn giá, số lượng và giá trị của hàng nhập. Phiếu xuất kho ghi nhận việc xuất hàng hóa, vật tư từ kho, cung cấp thông tin về đơn giá, số lượng và giá trị hàng xuất kho.

– Biên bản kiểm kê hàng hóa và vật tư

– Chứng từ về nhập xuất hàng hóa

Cách hạch toán hàng tồn khoTK 152: Hàng tồn kho vật tư

TK 153: Hàng tồn kho hàng hóa

TK 154: Hàng tồn kho nguyên vật liệu

TK 156: Hàng tồn kho thành phẩm

TK 157: Hàng tồn kho sản phẩm bán

Các biến động tăng hoặc giảm và số hiện có của vật tư và hàng hóa được ghi nhận vào các tài khoản trên.

Giá trị vật tư và hàng hóa mua và nhập kho trong kỳ được phản ánh trên một tài khoản kế toán riêng, là tài khoản 611 – Mua hàng. 

Các tài khoản kế toán hàng tồn kho chỉ được dùng ở đầu kỳ kế toán để kết chuyển số dư đầu và cuối kỳ, để phản ánh giá trị thực tế hàng tồn kho cuối kỳ.

Đối tượng áp dụngCác đơn vị trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và đơn vị kinh doanh các mặt hàng giá trị cao như máy móc, thiết bị, hàng hóa kỹ thuật cao,…Cửa hàng bán lẻ thường xuyên xuất hàng hoặc xuất bán hàng hóa có đa dạng chủng loại và mẫu mã khác nhau, có giá trị thấp

Cách tính giá hàng tồn kho theo giá đích danh

Phương pháp tính giá hàng tồn kho theo giá đích danh được dựa trên giá trị thực tế từng hàng hoá mua vào và sản phẩm sản xuất ra của kho chứa đồ. Do đó chỉ áp dụng với các doanh nghiệp có ít mặt hàng hay mặt hàng ổn định và dễ nhận diện được.

Công thức tính giá trị tồn kho kho theo giá đích danh:

Giá trị hàng tồn kho theo giá đích danh cuối kỳ = Giá tồn kho theo giá đích danh đầu kỳ + Giá nhập kho trong kỳ – Giá xuất kho theo phương pháp xuất kho giá đích danh trong kỳ

Cách tính giá hàng tồn kho theo giá đích danh

Trên đây Hữu Toàn Logistics đã chia sẻ thông tin chi tiết về các phương pháp hạch toán hàng tồn kho mới nhất. Hy vọng thông tin trên sẽ hữu ích tới bạn. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ tới Hữu Toàn Logistics để được hỗ trợ.

Thông tin liên hệ:

  • Hữu Toàn Logistics
  • Địa chỉ: 5/219 Thủ Khoa Huân, Tổ 4A, Hòa Lân 1, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam.
  • Hotline: 0937707327
  • Email: Info@huutoanLogistics.com
  • Website: https://huutoanlogistics.com
5/5 - (2 bình chọn)