Nhu cầu xây dựng nhà xưởng đang gia tăng mạnh mẽ do xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay. Trong đó, việc thuê đất để xây nhà xưởng khá phổ biến. Trong quá trình xây nhà xưởng, hạch toán xây dựng nhà xưởng trên đất thuê là một bước quan trọng không thể thiếu trong quá trình thi công xưởng.

Vậy quá trình hạch toán chi phí này được thực hiện như thế nào? Hãy cùng Hữu Toàn Logistics tham khảo ngay bài viết dưới đây để có câu trả lời chi tiết.

Phân loại tài sản cố định và chi phí liên quan đến nhà xưởng

Hạch toán xây dựng nhà xưởng trên đất thuê là một vấn đề khá phức tạp và đòi hỏi sự hiểu biết kỹ thuật cũng như kiến thức về kế toán. Bởi lẽ, khi xây dựng nhà xưởng trên đất thuê, doanh nghiệp sẽ phải hạch toán các chi phí liên quan đến việc xây dựng nhà xưởng, bao gồm cả chi phí nguyên vật liệu, nhân công và sử dụng máy thi công.

Phân loại tài sản cố định và chi phí liên quan đến nhà

Để có thể hạch toán đúng, trước tiên bạn cần nắm rõ các loại tài sản cố định và chi phí liên quan đến nhà xưởng.

Tài sản cơ bản: là các tài sản có tính kinh doanh lâu dài và không được tiêu hao trong quá trình sản xuất hoặc kinh doanh. Điển hình nhất là tài sản thực hiện sản xuất, kinh doanh và các tài sản sử dụng để bảo vệ môi trường. Trong trường hợp xây dựng nhà xưởng trên đất thuê, tài sản cơ bản chính là nhà xưởng.

Chi phí để xây dựng tài sản cố định: là các chi phí liên quan đến việc khởi công xây dựng và hoàn thiện các tài sản cơ bản. Về mặt kế toán, chi phí để xây dựng tài sản cố định bao gồm cả chi phí xây dựng nhà xưởng trên đất thuê.

Phương pháp hạch toán xây dựng nhà xưởng trên đất thuê

Để hạch toán chi phí xây dựng nhà xưởng trên đất thuê, các doanh nghiệp cần áp dụng phương pháp hạch toán theo quy định của Bộ Tài chính. Theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC, các công ty hoặc doanh nghiệp được hạch toán theo phương pháp kế toán chi phí trực tiếp và giá vốn hàng bán.

Phương pháp này có ý nghĩa là dựa trên việc tính toán và phân bổ các khoản chi phí trực tiếp vào từng khoản chi phí như nguyên vật liệu, nhân công hay sử dụng máy thi công. Đây là một phương pháp khá linh hoạt và cho phép các doanh nghiệp có thể giám sát và kiểm soát các khoản chi phí hiệu quả hơn.

Phương pháp hạch toán xây dựng nhà xưởng trên đất thuê

Ngoài ra, các công ty cần tuân thủ nguyên tắc hạch toán theo quy định của Bộ Tài chính để tránh sai sót trong quá trình thực hiện và bảo đảm tính minh bạch, minh bạch trong quá trình tài chính.

Xem thêm bài viết:

Chi phí xây nhà xưởng 500m2 chi tiết từng hạng mục mới nhất

Báo giá và chi phí xây nhà xưởng 300m2, 400m2 chi tiết

Cách hạch toán phí xây dựng nhà xưởng trên đất thuê chi tiết

Hạch toán chi phí xây dựng nhà xưởng mục nguyên vật liệu trực tiếp

Khi xây dựng nhà xưởng trên đất thuê, việc hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là một trong những bước quan trọng và đầu tiên. Điều này được thực hiện thông qua việc ghi lại các chi phí liên quan đến việc sử dụng vật liệu chính. Hoặc vật liệu thứ cấp và các bộ phận riêng lẻ hay vật liệu luân chuyển trong quá trình xây dựng nhà xưởng.

Cách hạch toán chi phí xây dựng nhà xưởng (nguyên vật liệu trực tiếp) được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính:

 • Nợ tài khoản 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (chi phí vật liệu)
 • Nợ tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán (chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trên mức bình thường)
 • Có tài khoản 621 – Giá vốn nguyên vật liệu, vật liệu trực tiếp

Cách hạch toán chi phí xây dựng nhà xưởng trên đất thuê

Được biết, khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp sẽ bao gồm giá trị thực tế của các vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận, vật liệu tuần hoàn riêng biệt góp phần cấu thành một đơn vị sản phẩm xây dựng.

Ví dụ, công ty X đang xây dựng nhà xưởng trên đất thuê và đã chi tiêu 100 triệu đồng cho việc mua nguyên vật liệu chính như xi măng, cát, sắt, gạch. Khi đó, hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp của công ty X như sau:

 • Nợ tài khoản 154 – Chi phí kinh doanh, sản xuất dở dang (100 triệu đồng)
 • Nợ tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán (100 triệu đồng)
 • Có tài khoản 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp (100 triệu đồng)

Hạch toán xây dựng nhà xưởng trên đất thuê khoản mục chi phí nhân công trực tiếp

Ngoài chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp cũng là một khoản chi phí quan trọng trong quá trình hạch toán xây dựng nhà xưởng trên đất thuê. Điều này bao gồm các khoản chi phí liên quan đến việc sử dụng lao động trực tiếp trong quá trình xây dựng.

Tương tự như cách hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, hạch toán chi phí nhân công trực tiếp được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính:

 • Nợ tài khoản 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (chi phí nhân công)
 • Nợ tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán (chi phí nhân công trực tiếp trên mức bình thường)
 • Có tài khoản 621 – Chi phí nhân công trực tiếp

Hạch toán xây nhà xưởng mục chi phí nhân công

Ví dụ, công ty X đã chi tiêu 300 triệu đồng cho việc sử dụng lao động trực tiếp trong quá trình xây dựng nhà xưởng. Khi đó, hạch toán chi phí nhân công trực tiếp của công ty X như sau:

 • Nợ tài khoản 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (300 triệu đồng)
 • Nợ tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán (300 triệu đồng)
 • Có tài khoản 621 – Chi phí nhân công trực tiếp (300 triệu đồng)

Hạch toán xây dựng nhà xưởng khoản mục chi phí sử dụng máy thi công

Chi phí sử dụng máy thi công nằm trong mục chi phí nguyên vật liệu và nhân công, chi phí sử dụng máy thi công. Các chi phí này bao gồm các chi phí liên quan đến thuê, vận hành, bảo trì máy móc, thiết bị trong quá trình thi công.

Cách hạch toán chi phí sử dụng máy thi công tương tự như cách hạch toán hai khoản chi phí trên:

 • Nợ tài khoản 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (chi phí máy thi công)
 • Nợ tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán (chi phí máy thi công trực tiếp trên mức bình thường)
 • Có tài khoản 621 – Chi phí sử dụng máy thi công

Ví dụ, công ty X đã chi tiêu 200 triệu đồng cho việc thuê, vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong quá trình xây dựng nhà xưởng. Khi đó, hạch toán chi phí sử dụng máy thi công của công ty X theo bảng dự toán chi phí xây dựng nhà xưởng sau:

Nợ tài khoản 154Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (200 triệu đồng)
Nợ tài khoản 632Giá vốn hàng bán (200 triệu đồng)
Có tài khoản 621Chi phí sử dụng máy thi công (200 triệu đồng)

Hạch toán xây dựng nhà xưởng trên đất thuê khoản mục chi phí sản xuất chung

Ngoài các khoản chi phí trực tiếp như trên, việc hạch toán xây dựng nhà xưởng trên đất thuê còn liên quan đến một số chi phí khác như chi phí điện nước, chi phí văn phòng hay chi phí quản lý tổng hợp của doanh nghiệp. Các khoản chi phí này được gọi là chi phí sản xuất chung và cũng được hạch toán theo quy định của Bộ Tài chính.

Hạch toán xây dựng nhà xưởng trên đất thuê mục phí sản xuất chung

Cách hạch toán chi phí sản xuất chung cũng tương tự như cách hạch toán các khoản chi phí trực tiếp khác:

 • Nợ tài khoản 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (chi phí sản xuất chung)
 • Nợ tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán (chi phí sản xuất chung trực tiếp trên mức bình thường)
 • Có tài khoản 621 – Chi phí sản xuất chung

Ví dụ, công ty X đã chi tiêu 60 triệu đồng cho việc sử dụng điện nước, chi phí văn phòng và chi phí quản lý tổng hợp trong quá trình xây dựng nhà xưởng. Khi đó, hạch toán chi phí sản xuất chung của công ty X như sau:

 • Nợ tài khoản 154 – Chi phí kinh doanh, sản xuất (60 triệu đồng)
 • Nợ tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán (60 triệu đồng)
 • Có tài khoản 621 – Chi phí sản xuất chung (60 triệu đồng)

Kinh nghiệm và lưu ý khi hạch toán xây dựng nhà xưởng trên đất thuê

Trong quá trình hạch toán chi phí xây dựng nhà xưởng trên đất thuê, có một số kinh nghiệm và lưu ý quan trọng mà doanh nghiệp cần chú ý đảm bảo tính chính xác, minh bạch trong quản lý tài chính. Dưới đây là một số điểm cần lưu ý:

Theo dõi và ghi nhận chi phí đúng

Dù là xây nhà xưởng để sản xuất hay để cho thuê kho nhà xưởng cũng cần đảm bảo rằng tất cả các khoản chi phí liên quan đến xây dựng nhà xưởng được ghi nhận đầy đủ và chính xác theo quy định của pháp luật.

Phân loại chi phí theo đúng mục đích sử dụng

Cần phân biệt rõ ràng giữa các khoản chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, sử dụng máy thi công và chi phí sản xuất chung để quản lý hiệu quả.

Lưu ý khi hạch toán xây dựng nhà xưởng trên đất

Bảo dưỡng hồ sơ chứng từ

Đảm bảo việc lưu trữ hồ sơ chứng từ liên quan đến chi phí xây dựng nhà xưởng một cách cẩn thận và đầy đủ để phục vụ kiểm toán và kiểm tra sau này.

Tuân thủ quy định của pháp luật

Luôn tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý nhà nước về kế toán, báo cáo tài chính để tránh vi phạm pháp luật.

Tính toán chi phí hiệu quả

Cần có sự tính toán cẩn thận và hiệu quả về chi phí xây dựng nhà xưởng để đảm bảo rằng dự án được thực hiện trong ngân sách dự kiến.

Kết luận

Trên đây là những thông tin về cách hạch toán chi phí xây dựng nhà xưởng trên đất thuê mà các doanh nghiệp cần biết. Việc quản lý và hạch toán chi phí một cách chính xác không chỉ giúp doanh nghiệp kiểm soát tài chính hiệu quả mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ hữu ích cho bạn trong quá trình kinh doanh, sản xuất và quản lý tài chính của mình.

Thông tin liên hệ:

 • Hữu Toàn Logistics
 • Địa chỉ: 5/219 Thủ Khoa Huân, Tổ 4A, Hòa Lân 1, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam.
 • Hotline: 0937707327
 • Email: Info@huutoanLogistics.com
 • Websitehttps://huutoanlogistics.com
5/5 - (2 bình chọn)