Đối với những chủ đầu tư, hiểu rõ về quy định về giấy phép xây dựng nhà xưởng cập nhật mới nhất là rất quan trọng. Bởi nhờ vậy mà chủ đầu tư sẽ đảm bảo được quá trình thi công, vận hành nhà xưởng là hợp lệ và diễn ra một cách trơn tru. Hiểu được điều đó, trong nội dung bài viết này, chúng tôi chia sẻ về chủ đề giấy phép xây dựng nhà xưởng Hữu Toàn Logistics nhé.

Giấy phép xây dựng là gì?

Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý hợp pháp được cấp bởi cơ quan chính phủ trước khi bắt đầu xây dựng một dự án, công trình.

Có 3 loại giấy phép xây dựng:

 • Giấy phép xây dựng mới.
 • Giấy phép sửa chữa cải tạo công trình.
 • Giấy phép di dời công trình.

Quy định giấy phép xây dựng nhà xưởng 

Hiện nay, cơ sở pháp lý quy định về giấy phép xây dựng nhà xưởng nhằm đảm bảo quá trình thi công và vận hành nhà xưởng được thuận lợi mới nhất được quy định thông qua các văn bản xác định rõ ràng những hạng mục tiêu chuẩn thiết kế cho chủ đầu tư, chủ thầu thiết kế, thi công cần phải tuân thủ nghiêm ngặt tại:

 • Quy chuẩn xây dựng Việt Nam theo quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng
 • Quy chuẩn xây dựng Việt Nam theo quyết định số 439/QĐ-BXD ngày 25/09/1997 của Bộ Xây Dựng.

Việc xin giấy phép xây dựng nhà xưởng giúp chủ động trong việc xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình theo nguyện vọng trong phạm vi nội dung được cấp phép. Là một công cụ để tổ chức thực thi quy hoạch xây dựng đô thị đã được thông qua, qua đó có thể xác định chủ đầu tư xây dựng đúng hay không đúng quy hoạch.

Quy định giấy phép xây dựng nhà xưởng 

Hồ sơ xin giấy phép xây dựng nhà xưởng, nhà kho 2024

Một số bạn thắc mắc thì xây nhà kho có phải xin giấy phép không thì câu trả lời là có. Tuy nhiên, nếu nhà kho của bạn được nằm trong trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo quy định của Luật Xây Dựng 2014, Luật Xây Dựng sửa đổi 2020 thì bạn được miễn giấy phép xây dựng.

Chi tiết bộ hồ sơ giấy phép xây dựng cho những ai chưa biết:

 • Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ hợp đồng thuê lại đất.
 • Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc Giấy cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của luật Bảo vệ môi trường.
 • Chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC.
 • Quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư.
 • Báo cáo khảo sát địa chất.
 • Bản vẽ thiết kế XPXD.
 • Thuyết minh về hồ sơ thiết kế.
 • Dự toán công trình xây dựng.
 • Bản kê khai năng lực của tổ chức thiết kế.
 • Chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc, kết cấu của Chủ trì thiết kế trong bản vẽ.
 • Văn bản thẩm định thiết kế với công trình có yêu cầu do cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.
 • Báo cáo kết quả thẩm tra về thiết kế bản vẽ.
 • Báo cáo tổng hợp về dự án.

Để chắc chắn khi xây nhà kho có phải xin giấy phép không thì bạn hãy tham khảo thông tin bên dưới, một số trường hợp, công trình được miễn giấy phép xây dựng.

Hồ sơ xin giấy phép xây dựng nhà xưởng, nhà kho 2024

Thời gian được cấp phép xây dựng

Trường hợp cấp giấy phép xây dựng mới, bao gồm giấy phép xây dựng tạm, điều chỉnh, và di dời, thời gian xử lý được tính từ khi cơ quan cấp phép xây dựng nhận hồ sơ hợp lệ như sau:

 • Không vượt quá 20 ngày làm việc cho các dự án xây dựng công nghiệp.
 • Không quá 15 ngày làm việc cho các công trình nhà ở tại đô thị.
 • Không quá 10 ngày làm việc cho nhà ở tại khu vực nông thôn.

Đối với việc gia hạn giấy phép xây dựng và cấp lại giấy phép xây dựng, thời gian xử lý không vượt quá 05 ngày làm việc, tính từ ngày cơ quan cấp phép xây dựng nhận hồ sơ đầy đủ.

Một số trường hợp công trình được miễn giấy phép xây dựng

Giấy phép xây dựng là văn bản có giá trị pháp lý được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để tiến hành hoạt động xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình. 10 loại công trình được miễn giấy phép xây dựng 2023 đó chính là:

 • Công trình bí mật nhà nước; công trình xây dựng khẩn cấp
 • Công trình thuộc dự án sử dụng vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức chính trị – xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư xây dựng;
 • Công trình xây dựng tạm theo quy định tại Điều 131 của Luật này;
 • Công trình sửa chữa, cải tạo bên trong công trình hoặc công trình sửa chữa, cải tạo mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nội dung sửa chữa, cải tạo không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng đến an toàn kết cấu chịu lực của công trình, phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, yêu cầu về an toàn phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường;
 • Công trình quảng cáo không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quảng cáo, dịch vụ vận tải, công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo quy định của Chính phủ
 • Công trình xây dựng nằm trên địa bàn hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị phù hợp với quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Công trình xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đủ điều kiện phê duyệt thiết kế xây dựng và đáp ứng các điều kiện về cấp giấy phép xây dựng theo quy định của Luật này;
 • Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 • Công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 07 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng; trừ công trình, nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa;
 • Chủ đầu tư xây dựng công trình quy định tại các điểm b, e, g, h và i khoản này, trừ nhà ở riêng lẻ quy định tại điểm i khoản này có trách nhiệm gửi thông báo thời điểm khởi công xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương để quản lý.

Một số trường hợp công trình được miễn giấy phép xây dựng

Quy định về giấy phép xây dựng không thời hạn và có thời hạn

Cho những ai chưa biết thì mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn tối đa 2 lần. Mỗi giấy phép xây dựng chỉ có thời hạn trong 12 tháng, kể cả các nhà kho mini. Hết thời hạn gia hạn mà chưa khởi công xây dựng thì chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng mới theo đúng quy định của pháp luật.

Do đó, để có được giấy phép xây dựng không thời hạn thì bạn phải thuộc trường hợp miễn giấy phép xây dựng. Những trường hợp được miễn giấy phép xây dựng chúng tôi đã liệt kê phía trên. Để biết quy trình xin giấy phép xây dựng có khó không, hãy tham khảo các bước xin giấy phép bên dưới đây nhé.

Tham khảo: Một số điều chưa biết về quy định PCCC với kho hàng hóa chất hiện nay

Tham khảo: Tóm tắt cơ bản về quản trị logistics và vận tải đa phương thức

Quy trình xin giấy phép xây dựng nhà xưởng mới nhất 2023

Để chuẩn bị cho quy trình xin giấy phép xây dựng nhà xưởng cho những người chưa biết, chúng tôi đã liệt kê chi tiết các bước, thủ tục bên dưới. Gồm có 4 bước quan trọng:

Chuẩn bị hồ sơ theo quy định

Các văn bản hồ sơ xin giấy phép xây dựng nhà xưởng chúng tôi đã liệt kê ở trên, ở bước này các bạn cần xác định loại công trình các bạn sắp thi công là công trình xây mới, sửa chữa hay di dời. Dựa vào đó có thể chuẩn bị loại hồ sơ thích hợp cho công trình của mình.

Nộp hồ sơ

Đây là bước đơn giản, bạn chỉ cần đến Uỷ ban nhân dân xã, Phường, lại quầy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để gửi hồ sơ xin giấy phép xây dựng nhà xưởng, sau đó đợi họ xét duyệt sơ qua hồ sơ của bạn, nếu không có gì khúc mắc bạn có thể về nhà và tiếp tục đợi.

Phòng quản lý đô thị thành phố tiếp nhận hồ sơ

Sau khi nộp hồ sơ, hồ sơ của bạn sẽ được đưa đến phòng quản lý đô thị thành phố. Sau đó họ sẽ trình thẩm định Uỷ ban nhân dân thành phố cấp giấy phép.

Trả kết quả

Cuối cùng, tổ chức cá nhân sẽ nhận giấy phép tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của uỷ ban nhân dân thành phố. Trong quá trình trên sẽ có không ít những vấn đề bất cập cần làm rõ hoặc sai sót về hồ sơ, thông tin. Hãy theo quy định và hướng dẫn của họ để chuẩn bị cho đúng hồ sơ.

Quy trình xin giấy phép xây dựng nhà xưởng mới nhất 2023

Các khoản thuế cần đóng khi xây dựng

Theo quy định của Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng và Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, tất cả tổ chức và cá nhân có doanh thu phải tuân thủ quy định về khai thuế. 

Trong lĩnh vực thuế xây dựng nhà tư nhân, chủ thầu, khi nhận việc thi công, cần đăng ký hợp đồng xây dựng và thực hiện việc kê khai nộp thuế môn bài, thuế GTGT, và thuế TNDN tại cơ quan quản lý thuế nơi có công trình.

Nếu có sự thống nhất giữa chủ thầu và chủ nhà về việc chủ nhà thực hiện nộp thuế, chủ nhà phải chịu trách nhiệm kê khai và nộp thuế vào ngân sách nhà nước. Một lựa chọn khôn ngoan là thuê một công ty thầu để thi công phần nhân công của căn nhà. Công ty này sẽ chịu trách nhiệm đóng thuế VAT và TNDN dựa trên hợp đồng nhân công.

Theo Công văn số 3700 TCT/DNK ngày 11-11-2004 của Tổng cục Thuế về việc thu thuế đối với hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân, khi nhận khoán gọn (bao gồm cả cá nhân công và cung cấp vật liệu xây dựng), phải kê khai và nộp thuế GTGT và thuế TNDN trên toàn bộ giá trị công trình.

Các khoản thuế cần đóng khi xây dựng

Trong trường hợp chủ hộ gia đình tự mua vật tư xây dựng và tự thuê công nhân xây dựng lẻ (không có hợp đồng) hoặc có thuê thầu xây dựng nhưng không có hợp đồng và các chứng từ chứng minh đã thuê thầu xây dựng, chủ hộ gia đình phải tự nộp thuế. Tuy nhiên, đáng lưu ý rằng, vật tư mà bạn mua, cơ quan thuế không tính thuế trên vật tư của nhà tư nhân.

Hiện nay, vẫn chưa có Luật Xây Dựng mới 2023, do đó vẫn tiếp tục áp dụng Luật Xây Dựng sửa đổi 2020. Công ty Hữu Toàn Logistics đi đầu trong lĩnh vực cho thuê kho, nhà xưởng và có nhiều năm trong việc xây dựng nhà xưởng sẽ tiếp tục giải đáp cho bạn những thắc mắc về quy trình xin giấy phép xây dựng nhà xưởng mới nhất. Hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới để được hỗ trợ.

 • Hữu Toàn Logistics
 • Địa chỉ: 5/219 Thủ Khoa Huân, Tổ 4A, Hòa Lân 1, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam.
 • Hotline: 0937707327
 • Email: info@huutoanlogistics.com
 • Website: https://huutoanlogistics.com

5/5 - (2 bình chọn)